Privatlivspolitik

0 Generelt

0.1

EUROPA Kaffe & Te A/S (” EUROPA Kaffe & Te”, ”Europakaffeogte.dk”, ”vores”, ”os” eller ”vi”) er dataansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, vi har modtaget fra dig. Du kan finde vores kontaktoplysninger under punkt 7.2.

0.2

I denne persondatapolitik kan du læse, hvordan EUROPA Kaffe & Te A/S indsamler og behandler oplysninger, der vedrører dig, herunder til hvilke formål vi behandler personoplysningerne, hvordan vi sikrer disse oplysninger vi modtager, og hvilke rettigheder du har.

1. Cookies

1.1

Vi anvender cookies på vores hjemmeside, som er data, der gemmes på din enhed (computer, mobil, tablet el. lign). Disse data har til formål at genkende din enhed og øge brugervenligheden samtidigt med at de husker indstillinger, målretter annoncer mm.

Det er muligt at slette sine cookies og alternativt blokere dem.

Sletter eller blokerer du dine cookies, vil de annoncer du får vist ikke være mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Desuden er det ikke sikkert at websitet fungerer optimalt og der kan være indhold, du ikke har adgang til.

Vores hjemmeside indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

  • Besøger vores hjemmeside
  • Udfylder formularer
  • Sender os spørgsmål, reklamationer eller feedback

Vores hjemmeside indeholder cookies fra:

 
Skift Cookie-præferencer

2 Hvilke personoplysninger indsamler vi og til hvilke formål, og hvordan behandler vi dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning

2.1

Når du besøger europakaffeogte.dk, indsamler vores system automatisk oplysninger om dig og din brug af vores hjemmeside. De data, systemet registrerer, er blandet andet oplysninger om, hvilken browser du bruger, hvilke ord, produkter og kategorier du søger på, din IP-adresse, netværkslokation og informationer om din computer, mobil eller tablet, som gør det muligt for os at forbedre din brugeroplevelse og optimere europakaffeogte.dk’s funktioner, ligesom vi bruger oplysningerne til at kunne foretage relevant markedsføring. Retsgrundlaget for vores behandling af dine data i forbindelse med besøg på hjemmesiden, kan du finde i databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra f. Derudover gør europakaffeogte.dk brug af cookies i overensstemmelse med EUROPA Kaffe & Te’s cookiepolitik. Denne behandling er baseret på dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.

2.2

Når du tilmelder dig EUROPA Kaffe & Te’s direkte markedsføring, eksempelvis på vores Facebookside, nyhedsbrev, push-beskeder eller lignende, registrerer vi dit navn, din mailadresse samt andre frivillige oplysninger, du selv afgiver i forbindelse med tilmeldingen. Formålet er at kunne levere relevant markedsføring til dig. Retsgrundlaget herfor er

databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra a.

2.3

Når du køber et produkt på europakaffeogte.dk eller kommunikerer med os via vores hjemmeside, registrerer vi de oplysninger, du selv afgiver, som eksempelvis dit navn, din adresse, din mailadresse, dit telefonnummer, betalingsmåde, leveringsmåde, IP-adresse, samt hvilke produkter du har købt og eventuelt returneret til os. Disse oplysninger bliver registreret, for at vi kan levere de produkter, som du har bestilt, og desuden administrere og overholde dine rettigheder til at returnere og reklamere over en vare jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b. Disse oplysninger kan også blive brugt til at informere dig om en tilbagekaldelse af et produkt eller anden information, vi er pålagt at informere dig om ved lov. Oplysninger om dine køb via vores hjemmeside indsamles desuden, så vi kan overholde lovkrav til bogføring og regnskab, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c. Når vi registrerer din IP-adresse, er det fordi EUROPA Kaffe & Te er interesseret i at forebygge og forhindre bedrageri.

Retsgrundlaget herfor er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

2.4

Når du indgår en samarbejdsaftale med os enten som privatperson eller i kommerciel sammenhæng, registrerer vi oplysninger om dit navn, din firma- eller privatadresse, din e-mail, dit telefonnummer, leveringsmåde, IP-adresse, samt andre relevante oplysninger, der udveksles i forbindelse med samarbejdet. Formålet med at indsamle og opbevare disse oplysninger, er at vurdere en potentiel samarbejdsaftale, samt at levere de produkter, som du har anmodet om i henhold til aftalen. Oplysninger som du selv afgiver, behandles for at kunne træffe foranstaltninger på din anmodning forud for indgåelse af en samarbejdsaftale jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b.

2.5

Når du besvarer spørgeskemaer, registrerer vi oplysninger som dit navn og din e-mailadresse, samt oplysninger om dine smagspræferencer, såfremt spørgeskemaet fordrer svar på dette. Formålet med dette spørgeskema er at indhente viden i henhold til den konkrete undersøgelse. Retsgrundlaget herfor er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a og art. 9, stk. 2, litra a.

 

3 Modtagere af personoplysninger

3.1

EUROPA Kaffe & Te overdrager oplysninger om dit navn, din adresse, din mailadresse, dit ordrenummer samt leveringsønsker til GLS eller anden transportør, som varetager fragten og leveringen af de varer, du har købt hos os. Derudover kan dine oplysninger videregives til samarbejdspartnere, der assisterer os i forbindelse med vores forretningsaktiviteter.

3.2

Da vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift, forbedringer på hjemmesiden, indsamling af permissions til udsendelse af nyhedsbreve, deltagelse i konkurrencer, pop-ups og relevant markedsføring, kan oplysninger om dit navn og din mailadresse blive betroet til disse.

3.3

Når du betaler for din(e) vare(r), vil du blive viderestillet til vores betalingsudbydere QuickPay. De oplysninger, du afgiver, vil blive opbevaret i fuld fortrolighed af modtageren. Det er alene betalingsudbyderen der får adgang til oplysninger om dit betalingskort. EUROPA Kaffe & Te får ikke adgang til oplysninger om dit betalingskort.

3.4

Oplysninger, der er indsamlet som led i et samarbejde, vil alene blive opbevaret til internt brug, medmindre det er nødvendigt for at opfylde et formål i forbindelse med samarbejdsaftalen, eller såfremt der opstår en tvist, der nødvendiggør en videregivelse til retlige instanser og myndigheder.

3.5

Vi overdrager oplysninger om dit navn og din mailadresse til blandet andet følgende eksterne samarbejdspartnere etableret inden for EU – Shipmondo.

Nogle af ovennævnte virksomheder har status som databehandlere, der under vores instruks behandler de data, som vi er juridisk ansvarlige for. Alle eksterne samarbejdspartnere, der behandler personoplysninger på vores vegne, har indgået skriftlige databehandleraftaler med vores virksomhed, hvor de er underlagt streng fortrolighed. Ingen af vores eksterne samarbejdspartnere må derfor anvende dine personlige oplysninger til andre formål end at opfylde den aftale, de har indgået med os.

3.6

Enkelte af vores eksterne databehandlere, for eksempel Google Analytics v/Google LLC., Facebook Inc., Automattic, Microsoft Corporation og Bing er etableret uden for EU, nærmere bestemt i USA. Overførsel af personoplysninger til vores databehandlere i tredjelande sikres gennem gyldige overførselsgarantier ved brug af EU-Kommissionens Standardkontraktbestemmelser.

4 Dine rettigheder

4.1

For at skabe maksimal åbenhed og gennemsigtighed omkring vores behandling af dine personlige oplysninger skal vi som dataansvarlige oplyse dig om dine rettigheder.

4.2 Indsigtsretten

4.2.1

Du har til enhver tid ret til at bede om at få oplyst, hvilke data vi har registreret om dig, hvilke formål dine data tjener, hvilke kategorier af personlige oplysninger vi har registreret om dig, hvem der modtager og behandler oplysningerne, samt hvorfra vores data om dig er indsamlet.

4.2.2

Du har ret til, pr. mail, at få tilsendt en kopi af de personlige oplysninger, vi har registreret og behandler om dig. Ønsker du at få tilsendt sådan en kopi, skal du sende vores kundeservice en skriftlig anmodning på kontakt@europakaffeogte.dk. Vi fremsender udelukkende personlige oplysninger, som knytter sig direkte til den mailadresse, anmodningen er sket på. Du kan med andre ord ikke få tilsendt oplysninger, der knytter sig til en anden mailadresse, end den du kontakter os på.

4.3 Retten til berigtigelse

4.3.1

Du har ret til at få ukorrekte personoplysninger om dig selv korrigeret af os, så vi ikke anvender fejlagtige informationer om dig, når du benytter virksomhedens services. Hvis du opdager, at der er fejl i de oplysninger, vi har registreret om dig, skal du gøre os opmærksomme herpå via skriftlig henvendelse på mail kontakt@europakaffeogte.dk, så vi kan rette fejlen.

4.4 Retten til sletning

4.4.1

Du har i visse tilfælde ret til at få alle eller dele af dine personoplysninger slettet af os. Det gælder eksempelvis, hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har noget juridisk grundlag for at fortsætte behandlingen af dine data. Hvis en fortsat behandling af dine personlige oplysninger er nødvendig, det kan for eksempel være i tilfælde, hvor vi skal overholde vores juridiske forpligtelser, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares i forbindelse med politiefterforskning, er vi ikke forpligtede til at slette de oplysninger, vi har registreret på dig.

Sletning af personlige oplysninger kan kun ske med tilbagevirkende kraft.

Anmoder du om at få dine oplysninger slettet, skal du være opmærksom på, at der på ny vil blive indsamlet oplysninger om dig, hvis du benytter dig af vores virksomheds ydelser eller services i fremtiden.

4.5 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

4.5.1

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

4.6 Retten til dataportabilitet

4.6.1

Du har i visse tilfælde ret til at få en kopi af de personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et maskinlæsbart format, ligesom du har ret til at overføre personoplysninger om dig selv til en anden dataansvarlig.

4.7 Retten til indsigelse

4.7.1

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personlige oplysninger med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering, segmentering og analyse, som vi foretager for at kunne gøre vores kommunikation og markedsføring relevant i forhold til dig.

4.7.2

Du har ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personlige oplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesse jf. pkt. 2.1 og 2.3.

4.8 Retten til at tilbagekalde samtykke

4.8.1

Du har ret til at tilbagekalde dit samtykke til direkte markedsføring, eksempelvis nyhedsbreve. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, skal du rette skriftlig henvendelse til os på kontakt@europakaffeogte.dk jf. pkt. 4.2.2. En tilbagekaldelse af dit samtykke gør sig ikke

gældende for den behandling, der er foretaget før tilbagekaldelsen.

4.9 Retten til at klage

4.9.1

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby over vores virksomheds behandling af dine personlige oplysninger. Din klage skal i den forbindelse indgives enten skriftligt pr. mail til dt@datatilsynet.dk eller telefonisk på +45 33 19 32 00.

5 Sletning af persondata

5.1

Oplysninger indsamlet om din brug af europakaffeogte.dk, jf. pkt. 2.1 og 2.2, vil efter en samlet periode på 2 år enten blive slettet eller udelukkende være tilgængelige i anonymiseret form, således at de ikke kan spores tilbage til dig. Dette forudsætter dog, at du i denne periode ikke har interageret med vores virksomheds services, herunder besøgt vores hjemmeside, foretaget køb via vores hjemmeside, deltaget i konkurrencer, læst eller klikket på mails, annoncer og pop-ups mm.

5.2

De personlige oplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev slettes senest 2 år efter, at vores sidste nyhedsbrev er sendt til dig. Det er en forudsætning for sletningen, at dit samtykke trækkes tilbage.

5.3

De personoplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med køb, du har foretaget på europakaffeogte.dk, vil som udgangspunkt blive slettet eller anonymiseret, så de ikke kan spores tilbage til dig, 5 år efter udløbet af det kalenderår, du har gennemført dit køb. Dette forudsætter dog, at du i denne periode ikke har interageret med vores virksomheds services, herunder besøgt vores hjemmeside, foretaget køb hos os, deltaget i konkurrencer, læst eller klikket på mails, push-beskeder, annoncer og pop-ups mm. Oplysningerne kan dog gemmes i længere tid, hvis vi vurderer at have et legitimt behov for at opbevare dem.

5.4

Virksomhedens regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår, så vi kan opfylde bogføringslovens krav om opbevaring af regnskabsmateriale.

5.5

De personoplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med din interaktion med vores kundeservice, vil blive slettet 3 år efter din sidste henvendelse til os.

5.6

Oplysninger indsamlet i forbindelse med samarbejdsaftaler, vil blive slettet senest 2 år efter vores sidste interaktion med dig. Har vi modtaget en anmodning om sponsorat, og vil denne anmodning ikke blive efterlevet, vil vi slette oplysningerne med det samme.

5.7

Oplysninger indsamlet i forbindelse med spørgeskema, vil blive slettet så snart spørgerunden er afsluttet. Oplysningerne vil alene blive offentliggjort i anonym tilstand, medmindre respondenten giver samtykke til offentliggørelse af dennes oplysninger. I dette tilfælde vil oplysningerne slettes, så snart spørgeskemaet ikke længere har aktualitet.

6 Sikkerhed

6.1

EUROPA Kaffe & Te A/S har gennemført alle de anbefalede tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine personlige oplysninger uden hensigt eller på ulovlig vis bliver destrueret, bortkommer, bliver ændret, forringet, misbrugt eller kommer uvedkommende i hænde eller til kendskab.

6.2

Det er udelukkende medarbejdere, som har et berettiget behov for at tilgå dine oplysninger for at udføre deres arbejde, der får adgang til dine persondata.

7 Kontaktoplysninger

7.1

EUROPA Kaffe & Te A/S er dataansvarlig for de personoplysninger, som indsamles via vores hjemmeside.

7.2

Hvis du ønsker at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt. 4, eller hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til vores virksomheds persondatapolitik, kan du kontakte:

EUROPA Kaffe & Te A/S

Karen Blixens Boulevard 5 

8220 Brabrand 

Danmark

 

Mail: kontakt@europakaffeogte.dk

Telefon: +45 53 73 36 43

8 Ændringer i persondatapolitikken

8.1

Vores persondatpolitik bliver opdateret løbende. Du kan altid finde den nyeste version på vores site europakaffeogte.dk/persondatapolitik.